Kladnitsa-Gradishte-Tihiya kat-Knyazhevo_03.02.18_VR