Login: vl-sher
Name: Vladimir Sher
Homepage: /
Member for: 7years 11months

About

Chekhovskaya-Novodaryino

2016-07-07 12:36:55, by Vladimir Sher

На торфяное озеро

walk

Golovkovo-Pogorelovo

2016-07-01 12:28:41, by Vladimir Sher

По следам Рыжавского

walk

Portnovskaya-Zvenigorod 20150201

2015-02-02 09:02:29, by Vladimir Sher

Через завалы

portnovskaya